+31(0)6-51747103 - info@ergo-vision.nl

Algemene informatie

 Op deze pagina vindt u algemene informatie over onderwerpen die te maken hebben met b.v. aanmelding, vergoedingen etc. Kijk voor meer informatie in de betreffende tabbladen.

Kwaliteit

 

kwaliteitsregister.fwDe ergotherapeuten van Ergotherapiepraktijk Ergovision zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. De ergotherapeuten nemen deel aan verschillende kwaliteitsoverleggen (o.a. van www.ergocollectief.nl ) en houden hun kennis op peil door het jaarlijks volgen van bij- en nascholingen.

Onze praktijk is aangesloten bij Ergotherapie Nederland en voldoet aan de eisen die de zorgverzekeraars stellen. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

Vergoeding

verzekeringenDoor de verzekering worden jaarlijks vooraf vastgestelde tarieven voor de ergotherapeutische behandeling gehanteerd. Deze kunnen per verzekering verschillend zijn. De rekening van uw behandeling(en) wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verzonden, tenzij er door uw zorgverzekeraar anders wordt beslist.

Ergotherapie is opgenomen in het basis verstrekkingenpakket van alle Zorgverzekeraars. Per kalenderjaar worden maximaal tien uur ergotherapie vergoed. Behandelingen vinden plaats op de praktijk, aan huis bij de verzekerde of op plaats waar het functioneringsprobleem zich voordoet met als doel het functioneren van de cli├źnt te bevorderen of te herstellen. Bent u aanvullend verzekerd, dan heeft u in sommige gevallen recht op meer dan tien uur behandeling. Het aantal verschilt per maatschappij, vraag dit altijd na bij uw zorgverzekeraar.

Indien uw eigen risico nog niet is verbruikt, wordt dit verrekend met de ergotherapeutische behandeling.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf de ergotherapiebehandeling te financieren. Neem hiervoor contact op met de praktijk. In de meeste gevallen zal het NZA-tarief* voor ergotherapie gevolgd worden.  Indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt hiervoor een toeslag in rekening gebracht.

* Het NZA tarief wordt jaarlijks vastgesteld en is terug te vinden op www.nza.nl.

Verwijzing

directe toegang.fwBij het eerste contact is de verwijzing van de huisarts of specialist, identiteitskaart of paspoort en uw verzekeringspas nodig.

Bij een aantal zorgverzekeraars is de ergotherapie direct toegankelijk en heeft u geen verwijzing nodig. Voorafgaand aan een behandeling wordt een gestandaardiseerde vragenlijst bij u afgenomen. Het is belangrijk dat u deze vragen naar waarheid beantwoordt. Naar aanleiding hiervan wordt beoordeeld of ergotherapie iets voor u kan betekenen. Uw huisarts of specialist kan hierover eveneens geïnformeerd worden.

Afzeggen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij uw behandelend ergotherapeut. Afspraken die niet tijdig afgemeld worden, kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Dit is een door de overheid genomen maatregel.

Dit betekent dat u hiervoor zelf de nota ontvangt. Het tarief is vastgesteld conform het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg en bedraagt 75% van de prijs van de voorgenomen behandeling voor zowel de behandeling in de praktijk als aan huis van de verzekerde. Hierbij geldt het tarief zoals vastgesteld door uw zorgverzekeraar.

Privacy

privacy1.fwUw dossier wordt zorgvuldig bewaard en al uw gegevens blijven strikt geheim voor anderen. Alleen uw ergotherapeut of de waarnemer kunnen bij deze gegevens (conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Uw verwijzend arts wordt op de hoogte gehouden van uw behandeling. Indien noodzakelijk, kan na toestemming van de verzekerde, uw ergotherapeut informatie verstrekken aan derden.