+31(0)6-51747103 - info@ergo-vision.nl

Openingstijden

klacht.fwU mag er vanuit gaan dat de behandeling aan de huidige inzichten voldoet. Mocht u desondanks toch klachten hebben over de behandeling, behandelaar en /of organisatie, neemt u dan in eerste instantie contact op met uw behandelend ergotherapeut en/ of de praktijkhouder. Als u daarna nog steeds ontevreden bent, kunt u een gesprek aanvragen bij het Klachtenloket Paramedici. U kunt deze informatie ook terugvinden op de website : www.ergotherapie.nl onder klachtenloket Paramedici.