+31(0)6-51747103 - info@ergo-vision.nl

Specialisaties

ERGOvision biedt deskundige zorg aan op de volgende gebieden:

Aan mensen, die een CVA hebben doorgemaakt, bieden wij, direct na het ontslag, een multidisciplinair behandelprogramma aan bij toegenomen beperkingen of in een later stadium. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de CVA verpleegkundige, de fysiotherapeut en de logopedist.
Het doel van de behandeling is het bereiken van een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Kijk hier voor meer informatie over een CVA

De ergotherapeuten van Ergotherapiepraktijk Ergovision (Amanda Ramakers en Ineke Anthonio) zijn ParkinsonNet geschoolde therapeuten.
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.  Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is.

De ergotherapeuten van Ergotherapiepraktijk Ergovision werken samen met de Neurologen en Parkinsonverpleegkundigen van Zuyderland.

  • Oncologie

Het aantal patiënten binnen de doelgroep oncologie groeit. Dit komt onder andere door de vergrijzing. De ergotherapeut kan in alle stadia van oncologie deel uitmaken van de zorg. Dus zowel in het curatieve stadium, in de periode van herstel, in de palliatieve en de terminale fase. Veel patiënten met kanker hebben problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ze ervaren onder meer pijn, vermoeidheid, verminderde mobiliteit en geestelijke problemen. Ergotherapie kan voor deze patiënten en voor hun naasten veel betekenen in elke fase van de ziekte.  In bepaalde situaties zijn praktische oplossingen mogelijk zoals het realiseren van een aanpassing of het anders indelen van de dag door vermoeidheid. Op andere momenten gaat het vooral om het draaglijker maken van de ziekte.

  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Dementie (aangesloten bij het Geriatrie netwerk)
  • Multiple Sclerose
  • COPD
  • Reuma en reumatische aandoeningen (gewrichtsbescherming)
  • Chronische pijn en vermoeidheidsklachten